19 oktober gespreksavond Stuurgroep Toekomst Zwolle West

Donderdag 19 oktober organiseren we een gesprekavond in de Open kring. We beginnen om 19:30 uur.

De stuurgroep van de Stinskerk én de Open Kring is in mei begonnen met het brainstormen en uitwerken van ideeën. Achtergrond voor deze stuurgroep is de zorgelijke financiële prognoses voor onze kerken die we kregen.

We gaan in gesprek over de gedachten en ideeën van de stuurgroep. We laten ons graag inspireren!

De volgende informatie is beschikbaar en te downloaden:

We zullen met de samenvattingen aan het werk gaan. We zorgen voor een aantal afdrukken voor de avond.

In de Stinskerk zal deze week op dezelfde wijze worden gewerkt.

Denk aan de volgende vragen:

  • Welke scenario spreekt je aan?
  • Op welke wijze zou het financieel haalbaar kunnen worden?
  • Hoe zou je hierin een rol kunnen hebben  – vrijwilliger, (evt. kerkenraadslid/taakdrager)?
  • En wat is evt. alternatief?

Zijn er vragen of wil je reageren: voorzitter@openkring.nl

Namens de stuurgroep

Jacco Dankers, Jan Willem Bosselaar, Helga Vliek, Geertje Wijnja en Hans van Eerbeek

Meer nieuws

Foto’s Vrijwilligersavond

Op donderdagavond 25 april a.s. was de gezellige vrijwilligersavond van de Open Kring.
We begonnen de avond met een kopje koffie of thee, waarna in groepjes onze kennis over uiteenlopende onderwerpen getest werd. In dit artikel een foto-impressie

Maria viering op 8 mei, bij de Maria Kapel in ‘s-Heerenbroek

Om 19 uur bent U welkom bij de viering bij de kapel, bij Diny en Henk van Dam, Veecaterweg 2.
Muziek en woorden, de voorgangers zijn ds. Nelleke Beimers en pastor Hans Schoorlemmer.
Enkele leden van het Open Kring koor ondersteunen de samenzang.
Koffie en thee na afloop van deze (korte) Open Lucht dienst.
Van Harte Welkom!

Werkbezoek landelijke kerk aan de Classis Overijssel-Flevoland

Donderdag 11 april was het werkbezoek van de landelijke kerk aan de classis Overijssel-Flevoland, o.a. aan de Open Kring. Een verslag van Klaas van der Kamp kunt u lezen via dit nieuwsbericht.