Activiteiten 2023-2024

Bezinning en verdieping Open Kring – Stinskerk

Op deze pagina staat het aanbod van activiteiten, waaraan u het komende kerkelijke seizoen kunt deelnemen.

Open Kring

 

Kinderkring

Iedere veertien dagen halverwege de eredienst creatief bij elkaar, met zo nu en dan de volledige aandacht voor jou en jouw leeftijdsgenoten. De eerste keer is dat zondag 15 oktober, de laatste zondag van de Kinderboekenweek. Het thema van die week? ‘Bij mij thuis.’ Daar gaan we het die zondag dan ook over hebben. Informatie? kinderkring@openkring.nl

Films

Dinsdag 10 oktober, 19.30 uur laten we u ‘Good Will Hunting’ zien, een 25 jaar oude film, maar onderwerp is niet gedateerd. Donderdag 18 januari en dinsdag 19 maart wordt er ook een film gedraaid, titels nog onbekend. Contactpersoon Riet van der Wenden: ggvanderwenden@home.nl.

Maaltijden

Vorig jaar zaten we ‘Aan tafel!’ met een goede maaltijd. Dat doen we dit jaar weer. Noteer de data: donderdag 28 november en op schrikkelavond: 29 februari 2024. Contactpersoon Riet van der Wenden: ggvanderwenden@home.nl.

Ziekenzalving *1)

In de katholieke kerk een sacrament. In de protestantse kerk een steeds vaker voorkomend ritueel, er is liturgie en december 2022 daadwerkelijk toegepast bij een lid van de gemeente. Na uitleg, bespreking van het waarom en doornemen van de liturgie van die avond, gaan we, op weg naar de eeuwigheidszondag, in gesprek met de kinderen van deze vrouw. Wat is de waarde en kracht van dit ritueel? Contactpersoon Cor Baljeu: ds.cor.baljeu@openkring.nl

Heilig Avondmaal *1)

In de week voor de stille week organiseren wij een avond over dit sacrament. Waar komt het vandaan? Wat zijn de de Oudtestamentische wortels? Wat betekent het voor jou? Algemene en persoonlijke vragen komen aan de orde. Uiteraard sluiten we af met het delen van brood en wijn. Contactpersoon Cor Baljeu: ds.cor.baljeu@openkring.nl.

Emmaüswandeling *1)

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren overbruggen we door met elkaar te wandelen. We genieten van de schoonheid van de plek waar we wonen. Contactpersoon Riet van der Wenden: ggvanderwenden@home.nl.

Boekbespreking *1)

In de maanden januari, februari en maart willen we een boek bespreken. Welke is bij het samenstellen van dit A4’tje nog niet bekend. Doe gerust een voorstel! Contactpersoon Cor Baljeu: ds.cor.baljeu@openkring.nl.

*1)  Bij deze activiteiten noemen we slechts de periode waarin het zal plaatsvinden. Houdt u tegen die tijd de zondagsbrieven hiervoor in de gaten? Sowieso staan we open voor ongeplande creatieve ideeën.

Seniorengesprekskring

In het nieuwe seizoen komt de senioren gesprekskring weer bijeen.
Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur in de hal van de Open Kring. Ds. Cor Baljeu is een aantal keren onze gespreksleider, waar we heel blij mee zijn. We zijn een hechte groep, maar we zouden ook graag jonge senioren willen uitnodigen. Dus: van harte welkom!

Meer informatie bij: Willy de Wit, tel. 038-4222703

Yentl

In september 2018 zijn 7 vrouwen enthousiast begonnen met een vrouwengroep. Nadat we onszelf hadden voorgesteld hebben we een naam bedacht voor deze groep. We zijn uitgekomen op Yentl. 

De groep komt, in principe, elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur in de Open Kring. In tweetallen wordt de avond voorbereid.
De avond is voor alle vrouwen toegankelijk.

Nieuwe leden zijn welkom: neem eerst even contact met mij op om dingen door te spreken.

Meer informatie bij: Anneke Lei, tel. 038- 2309082 of 06-10809156.

Vrijdagochtend koffie/thee in de Open Kring

Iedere vrijdagochtend zijn de deuren van de Open Kring geopend voor een koffie-ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom! Op vrijdag maken meerdere mensen gebruik van deze openstelling. De koffie/thee staat voor u klaar, voor u klaargezet door vrijwilligers uit de Open Kring. U bent welkom voor een kop koffie, glas thee, voor een praatje, voor het aangaan van een goed gesprek, U kunt ook de stilte opzoeken in de kerkzaal.

Iedere vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur in de Open Kring, Hofstedestraat 1.

Open Kring en Stinskerk

Belijdenis doen

Voor als je overweegt belijdenis te doen. Begeleiding in overleg. Voor Stinskerk te beginnen in oktober uitlopend op de belijdeniszondag op zondag 19 mei 2024. Voor Open Kring ‘de weg naar Pinksteren’ met belijdenis doen ook op Pinksterzondag 19 mei 2024. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).

Huiskamerontmoetingen

Elkaar als gemeenteleden van de Stinskerk en Open Kring in de huiskamer ontmoeten rond het jaarthema van de kerk ‘Ga mee!’ Uitnodiging vindt plaats in het najaar. ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).

Huwelijksvoorbereiding

Voor als je concrete huwelijksplannen hebt. Serie van 3 á 4 avonden in de maanden voor jullie trouwdag. Verdiepende gesprekken over je relatie en de invulling van de huwelijksdienst. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).

Stinskerk

 

Jeugd

Tienerdienst
Gezellig samenkomen met tieners in het Keldertje van de Stinskerk rond een actueel onderwerp. Data najaar 2023: zondag 8 oktober (thema: Vertrouwen), 5 november (thema volgt) en 17 december (thema: Wat een verbeelding). Meer informatie via de zondagsbrief. Contact: Petra Hoekman (petronella2250@gmail.nl) en Adriaan Soetevent (soetevent@outlook.com).

Young&Holy
Ben jij tussen de ± 12 en 16 jaar en wil jij ontdekken wat het geloof voor jouw leven betekent? Gezellig kletsen, spelletjes doen en je geloof verdiepen kan dit seizoen bij Young & Holy! Elke 2 weken op donderdag 19.45-20.45u in het Keldertje van de Stinskerk. Eerste x: 21 september! Meer info: Jeroen Knol: kerkelijkwerker@stinskerk.nl / 06-26305286

Alpha cursus

Introductie of herontdekking van het christelijk geloof. Samen eten, een korte introductie op een onderwerp en samen in gesprek. De Alpha cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. De start is op donderdag 28 september om 19.00u in de Stinskerk. Contactpersoon Jasper Knol (knoljasper@gmail.com of bel/app 06-52124497)

Bijbelstudiekring

Acht keer per jaar op donderdagavond van 20u tot 22u. Eerste avond op donderdag 21 september. We komen afwisselend bij de deelnemers thuis samen. Op dit moment zijn we bezig in het boekje Randfiguren (‘verhalende Bijbelstudies’) van Johan Visser. Dit bestaat uit losse hoofdstukken, waarbij je gemakkelijk halverwege kunt instappen. Het boekje dient als aanzet tot gesprek, niet als doel op zich. Contactpersoon: Jacco Dankers (038-4215164 / jcdankers@gmail.com).

Bijbelstudiegroep Stadshagen

De bijbelstudiegroep Stadshagen komt dinsdag 10 oktober weer bijeen in huiselijke kring. Aan de hand van een boekje worden vragen besproken. Contactpersoon: Irene Bargeman (Irene.dam@home.nl)

Dinsdagmorgen gespreksgroep

Ontmoeting en gesprek elke 1e dinsdag van de maand van 9.45-11.30u in de Stinskerk. Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘Morgen doe ik het beter’ van Herman Selderhuis. Eerste bijeenkomst op dinsdag 3 oktober. Contactpersoon: Gerrit Zwakenberg (g.zwakenberg@planet.nl of tel.: 038-4214895).

Gebedskring

Iedere 14 dagen op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur komen we bij elkaar in een zaal van de kerk om te bidden voor gemeenteleden voor de kerk en de wereld waarin we leven. Degene die de voorbereiding heeft zoekt een bijbelgedeelte uit met de liederen die we zingen en schrijft de gebedspunten in een schrift. Voorbereiden en gebedsschrift doen we in roulatie. Contactpersoon: Els van de Kamp, jekawee@gmail.com, tel. 038-4217934

GLOW

Geloven, Leven en Ontmoeten in Westenholte. Samen eten, een korte introductie op een onderwerp en samen in gesprek. Het eten neemt iedereen zelf mee en wordt op de diner tafel uitgezet waarna je van al het lekkers kunt kiezen. Aanmelden is niet nodig. Iedereen (jong en oud) is welkom. Laatste zondag van de maand. Start 16:30. Vragen? Bel/app Jasper Knol – 06-52 12 44 97 of mail Glow.westenholte@gmail.com.

Ontmoetingskring Geloven.nu

Ontmoetingskring met als focus het samen zoeken naar praktisch toepasbare levenslessen. Dit seizoen gaan we verder met de brief van Jakobus. Eerste avond op donderdag 28 september om 20.00u in de Stinskerk. Ook voor gewoon een keertje meedoen welkom! Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl).