Wie is wie

ds. Cor Baljeu
Dominee, pastoraat
ds.cor.baljeu@openkring.nl
tel. 0529 46 7477

Mirjam Visser
Ouderling-scriba Lid Moderamen
scriba@openkring.nl

Hans van  Eerbeek
Ouderling, voorzitter Lid moderamen

Helga  Vliek
Ouderling-kerkrentmeester,  Lid Moderamen
kerkrentmeesters@openkring.nl

Henk Vos
Diaken, lid Moderamen
diaconie@openkring.nl

Geertje  Wijnja
Ouderling, Lid moderamen

Popke Alkema
Ouderling Kerkrentmeester
kerkrentmeesters@openkring.nl

Marrianne van Norel
Diaken
diaconie@openkring.nl

Jan Brandsema
Ouderling-kerkrentmeester, voorzitter kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@openkring.nl

Lucinda Blauw
Zalenbeheer
kerkrentmeesters@openkring.nl

Redacteur Zondagsbrief
zondagsbrief@openkring.nl 

Marijke Deinema
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Marianne Dorland
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Toke Hoekstra
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Anneke Lei
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Herman Nierse
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Tine Pelleboer
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Hanny Roons
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Rita Wieringa
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Jan Leeuw
Koster
kosters@openkring.nl

Annemieke van Ommen
Koster
kosters@openkring.nl

Jan Oosting
Koster
kosters@openkring.nl

Jan van Soest
Koster
kosters@openkring.nl

Marianne Brandsema
Wijkadministrateur
wijkadministratie@openkring.nl

Bert Koerselman
Organist

Trijnie van de Put
Penningmeester wijkkas
penningmeester@openkring.nl

Niels Buitenhuis
Cameraploeg
cameraploeg@openkring.nl

Eric Venema
Cameraploeg
cameraploeg@openkring.nl

Wim Vliek
Cameraploeg, communicatie
cameraploeg@openkring.nl