Wie is wie

ds. Cor Baljeu
Dominee, pastoraat
ds.cor.baljeu@openkring.nl
tel. 0529 46 7477

Mirjam Visser
Ouderling-scriba Lid Moderamen
scriba@openkring.nl

Hans van  Eerbeek
Ouderling, voorzitter Lid moderamen

Jan  Vastenavond
Diaken, voorzitter diaconie Lid moderamen

Helga  Vliek
Ouderling-kerkrentmeester,  Lid Moderamen

Geertje  Wijnja
Ouderling, Lid moderamen

Lucinda Blauw
Kerkrentmeester

Niels Buitenhuis
Cameraploeg
cameraploeg@openkring.nl

Marijke Deinema
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Marianne Dorland
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Gertruud Geerling
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Toke Hoekstra
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Bert Koerselman
Ouderling, organist

Jan Leeuw
Koster

Herman Nierse
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Marrianne van Norel
Diaken

Jan Oosting
Koster

Tine Pelleboer
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Popke Alkema
Ouderling Kerkrentmeester

Harry Askes
Wijkadministrateur

Fred Ridderbos
Kerkrentmeester

Hanny Roons
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren

Tjipke Sijtsma
Kerkrentmeester

Jan van Soest
Koster

Vacature
Diaken

Trijnie van de Put
Penningmeester wijkkas

Eric Venema
Jeugdouderling, Cameraploeg
cameraploeg@openkring.nl

Wim Vliek
Cameraploeg, communicatie
cameraploeg@openkring.nl

Rita Wieringa
Bezoekmedewerker, Bezoekwerk senioren