Vervoer naar de kerk

Misschien kun je (tijdelijk) niet zelfstandig naar de kerk komen maar wil je wel graag met onze kerkgemeente verbonden blijven?
Dan kunnen we met je de mogelijkheden doorpraten om naar de kerk gebracht en weer thuis gebracht te worden. Neem even contact met ons op via diaconie@openkring.nl. Samen gaan we dan kijken naar de mogelijkheden.

Autovervoer naar de kerk

Je kunt met de diaconie overleggen wat de mogelijkheden voor je zijn: diaconie@openkring.nl