Diaconie Zwolle

Website Diaconie PKZ

Wilt u weten wat de diaconie van de Protestantse Kerk van Zwolle zoal bezighoudt (Inloophuis De Bres, Diaconale dag, financieel jaarverslag, agenda Zwolle sociaal enz.) kijk dan op www.diaconiezwolle.nl.

Mentorschap

Mentorschap. Meer dan belangstelling!
Er zijn veel mensen in Nederland, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is het werk van een mentor.

Wilt u meer weten over mentorschap?
Kijk dan op de website www.mentorschap.nl

Schuldhulpmaatje

schuldhulpmaatje logoDe economische recessie blijft niet zonder gevolgen; het aantal mensen met schulden neemt onrustbarend toe. Bureaus voor schuldhulpverlening merken ook op dat steeds minder mensen weten hoe zij hun financiën moeten beheren. In veel gezinnen speelt zich een sociaal drama af.
Kerkelijke organisaties hebben daarom gezamenlijk het project SchuldHulpMaatje opgestart.
Goed opgeleide vrijwilligers ondersteunen in samenwerking met de professionele hulpverlening iemand met financiële problemen. Aanmoediging en praktische ondersteuning doen wonderen voor iemand die denkt dat het nooit meer goed komt. Maar een maatje doet meer dan dat, hij helpt om het probleem structureel op te lossen, zodat het probleem zich in de toekomst niet herhaalt.

Wilt u meer weten over wat een schuldhulpmaatje precies doet of heeft u zelf hulp nodig?
Kijk dan op de website www.schuldhulpmaatje.nl .