Vacatures binnen de Open Kring

Om activiteiten goed te organiseren binnen de Open Kring zijn er vrijwilligers nodig. We komen op dit moment nogal wat handen te kort. Het meedoen met activiteiten zorgt voor een binding met anderen binnen de Open Kring en zorgt er ook voor de we als Open Kring aan de toekomst kunnen werken. Laat ons weten waar je belangstelling voor hebt, dan kunnen we ook kijken of het past binnen uw/jouw (tijds-) mogelijkheden.
Het gaat niet alleen om werk als kerkenraadslid, maar ook je bijdrage leveren in werk/taakgroepen.

Wil je reageren op één van de vacatures? Mail dan naar scriba@openkring.nl.

 

Overzicht vacatures Open Kring

 

Vacatures kerkenraad

  • 2 diakenen
  • 1 ouderling jeugd en gezin (dan wel taakdrager)
  • scriba (per 1 september)

 

Overige vacatures