Werkgroep Groene Kerk

Waarom een landelijk initiatief van Groene Kerken

Het doel van Groene Kerken is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Onze wens is dat kerken aandacht besteden aan rentmeesterschap en zorg voor de aarde in de Bijbel en van daaruit zich zullen inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk van de kerk en haar leden, geholpen door de beschikbare tips en informatie.

Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving, stimuleren wij de betrokkenheid van de kerk op de omgeving. Dit maakt het voor kerken gemakkelijker verbinding te zoeken met maatschappelijke organisaties, andere kerken, kloosters, moskeeën en synagogen.

Groene Kerken is een initiatief van KerkeninActie, Tear Fund en Protestantse Fondsen.
Meer informatie en achtergronden: https://www.groenekerken.nl/over-groenekerken/

En nu ook in de Open Kring

Na een overleg met de kerkenraad van de Open Kring is in september 2021 de “werkgroep Groene Kerk Open Kring” gestart.

Doel van onze werkgroep is informatie aan te dragen over achtergronden van gerichte duurzame ontwikkelingen. We inventariseren ook waar we staan als Open Kring. Van daaruit is het samen zoeken naar mogelijke vervolgstappen. Daarnaast willen wij activiteiten organiseren die de richting van onze “Groene Kerk” ondersteunen, en dat graag samen met de verschillende leden, (taak-)groepen binnen de Open Kring.

Vanuit een eerste “snelle inventarisatie” blijkt dat er al verschillende “groene” stappen zijn gezet of aanwezig zijn, geweldig!

Heb je vragen laat het dan graag weten via het mailadres van de werkgroep Groene Kerk Open Kring,

Contact: groenekerk@openkring.nl

De werkgroep Groen Kerk Open Kring:
Alice Kraeima
Joke van der Zee
Marike Faber
Popke Alkema
Hans van Eerbeek

Startzondag 2022

Wat een mooie startzondag hebben we gehad. Er viel heel veel te delen. Als Groene Kerk werkgroep mochten we een stand vullen. Veel belangstelling was er voor de zelf te maken insecten hotels met een met een glazen pot, ook de blossombs (Bloemzaad-bommen – in geschenkverpakking) werden regelmatig bekeken. In de linkjes kunt u zelf nog een en ander terugkijken.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag: groenekerk@openkring.nl.