Kunstwerken en bloemstukken

Kerst 2015

 kerst 1 kerst 2

4e Adventszondag 21 december 2015

<vierde advent

 3e Adventszondag 14 december 2015

<derde advent

 1e Adventszondag 29 november 2015

<eerste advent

 Laatst zondag van het kerkelijk jaar 22 november 2015

<Laatste zondag kerkelijk jaar 22-11-2015 2 Laatste zondag kerkelijk jaar 22-11-2015 1

Zondag 30 augustus 2015

<30 aug doopdienst 3 30 aug doopdienst 1 30 aug doopdienst 2

Zondag 21 juni 2015

Ladder1Ladder2

Bloemstukken Veertigdagentijd 2015

Zondag 1 Zondag 2 Zondag 3 Zondag 4 Zondag 5 Zondag 6

 Laatste zondag kerkelijk jaar 22 november 2014

Laatste zondag kerkelijk jaar 2014-11-22_1 Laatste zondag kerkelijk jaar 2014-11-22_2 Laatste zondag kerkelijk jaar 2014-11-22_3

Zondag 26 oktober 2014

Zondag 26 oktober 2014_1 Zondag 26 oktober 2014_2 Zondag 26 oktober 2014_3 Zondag 26 oktober 2014_4 Zondag 26 oktober 2014_5

 Welkomzondag 14 september 2014

Welkomzondag 2014-09-14_1 Welkomzondag 2014-09-14_2 Welkomzondag 2014-09-14_3 Welkomzondag 2014-09-14_4

 1e Pinksterdag 8 juni 2014

Pinksteren

 Kerstmorgen 25 december 2013

Kerst2013
Kerst 2013 “Beweeglijk leven”

Er is een roos ontloken …

 4e Adventszondag 22 december 2013 over Batseba

 

Advent4
Open uw toekomst

Batseba,
pijn en verdriet,
blakeren haar leven zwart.
De geboorte van het kind van de vrede
doet haar opbloeien als een roos.
Eeuwige God,
leven kan zo’n pijn doen.
Wees aanwezig.
Open uw toekomst.

 

 

Verbeelding in het liturgisch bloemstuk:

Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vorm een zwarte schroeiplek in het leven van Batseba. We zien die plek op de stam. Een plek die blijft. Toch hebben verdriet en de pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de (witte) roos van de liefde en de vrede.

3e Adventszondag 15 december 2013 over Ruth

Advent3Ruth
onbeschroomd kiest zij voor Boaz.
Vol vertrouwen kiest Boaz voor Ruth-
losser wordt hij uit nood.
Eeuwige God
waar wij trouw blijven
aan U en aan elkaar,
samen het boord delen,
bloeit geluk op.

 

Verbeelding in het liturgisch bloemstuk
De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker uit hun leven. Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt. De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en voor Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen, verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen. De grote rode roos is het beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi.

2e Adventszondag 8 december 2013 over Rachab

Advent2Rachab
Haar geloof
haar lef, haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk
voor haar naasten
Eeuwige God
verbindt ons door die rode draad
van de liefde.

 

Verbeelding in het liturgisch bloemstuk:
Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de schikking onderaan de stam. Druiven verbeelden ook vaak de verkenners voor het beloofde land, hier dus de verkenners die naar Jericho vertrekken en door Rachab verborgen worden gehouden.

1e Adventszondag 1 december 2013 over Tamar

 

Tamar, zij is onschuldig...
Tamar, zij is onschuldig…

Advent1 (2)Tarmar wil niet leven in de schaduw van de dood
zij zoekt een toekomst, zoekt het recht.
Zo maakt God mensen groot!

Onverwacht word jij geboren:
mens, die naar Gods stem mag horen.
Draag de sporen van de tijd,
leef met Gods aanwezigheid

 

Op weg naar Pasen 2013

In de tijd voor Pasen 2013 stond iedere zondag een verhaal centraal uit het bijbelboek Samuel, met David in de hoofdrol.

Zondag 17 februari 2013

Open Kring Pasen 2013
‘Muziek’ door Hilda Sijtsma en Trijnie Winkel

Thema: ´Muziek´.

Lezing: 1 Samuel 16. Koning Saul is somber, niemand kan hem opvrolijken. Maar dan komt David. Als hij muziek maakt, voelt Saul zich beter. Uitleg van het bloemstuk gemaakt door Hilda Sijtsma en Trijnie Winkel: Twee stronken vormen de verbinding tussen de generaties Vader en Zoon, oud – jong, verleden – toekomst. De palmtak achter de twee stronken is het symbool van Palmzondag waar we beginnen. De bloem verwijst naar David en de lier of harp verwijst naar David die muziek maakt voor Koning Saul.

 

Zondag 24 februari 2013

Open Kring Pasen 2013
‘Slaan of verder gaan’ door Tanja Huisman en Afke Jukema

Thema: “Slaan of verdergaan”.

Lezing: 1 Samuël 24. David vlucht naar de bergen. Saul zoekt hem, maar vindt hem niet. David spaart het leven van Saul. Toen barstte Saul in tranen uit en zei: “Jij staat meer in je recht dan ik,want jij hebt kwaad met goed vergolden.” Uitleg bloemstuk gemaakt door Tanja Huisman en Afke Jukema: Twee stronken vormen de verbinding tussen de generaties Vader en Zoon, oud – jong, verleden – toekomst. De palmtak achter de twee stronken is het symbool van Palmzondag waar we beginnen. De strook rode stof verbeeldt de ‘mantel van Saul’ met rode bloemen, het zwaard verwijst naar de mogelijkheid van David om Saul te doden. Maar dat is niet wat God wil.

 

Zondag 3 maart 2013

Open Kring Pasen 2013
De dood van David’s zoon en de geboorte van Salomo door Nanda Vaartjes

Thema: ´De dood van Davids zoon en de geboorte van Salomo´.

Lezing: 2 Samuel 12: 16-25. David die verdrietig op de grond zit te bidden. Hij is inmiddels koning geworden, maar in zijn verdriet heeft hij zijn koningsmantel weer uitgedaan. Hij hoopt dat zijn zoon beter wordt. David toont berouw en zo krijgt hij een nieuwe kans. David troostte zijn vrouw Batseda. Hij sliep met haar en ze kregen een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja, ‘Lieveling van de Heer’. Uitleg van het bloemstuk gemaakt door Nanda Vaartjes: Twee stronken vormen de verbinding tussen de generaties Vader en Zoon, oud – jong, verleden – toekomst. De palmtak achter de twee stronken is het symbool van Palmzondag waar we beginnen. De schaal met water met daar in een roos die door het water weer om hoog komt en een ronde kaars vormen de verbeelding van opnieuw beginnen. David toont berouw en krijgt zo de kans om opnieuw te beginnen.

 

Zondag 10 maart 2013

Open Kring Pasen 2013
‘Zorgen’. Nieuw leven is mogelijk als je durft te kiezen voor die andere weg!

Thema: ‘Zorgen’

Lezing: 2 Samuel 14: 1 – 24. Absalom is het zorgenkindje van David.
Een wijze vrouw helpt David. David opent zijn hart en laat
zijn zoon Absalom terugkomen.
Nieuw leven is mogelijk als je durft te kiezen voor die andere weg!
Een compositie van Trieneke Wubs en Nelleke Beimers.

 

Zondag 17 maart 2013

Thema: Absalom grijpt de macht

Tekst: 2 Samuel 15:1-12  Absalom, zoon van David, staat bij de stadspoort.  Hij wil graag koning worden in plaats van zijn vader.
Hij vertelt de mensen ‘als ik rechter ben, geef ik iedereen gelijk’ vers 10.
Zodra het geluid van de ramshoorn klinkt,  moet bekend gemaakt worden dat Absalom in Hebron  is uitgeroepen tot Koning

Open Kring Pasen 2013
Absalom grijpt de macht

Twee stronken: verbinding tussen de generaties, Vader en Zoon,
oud – jong, verleden – toekomst.
De palmtak achter de twee stronken is het symbool van Palmzondag waar we beginnen.
Ramshoorn: de bekendmaking van Koning Absalom in Hebron.
De grote roos met daarachter een slinger van kleine  roosjes symboliseren  de tweehonderd
genodigden uit Jeruzalem,die de koning  vergezelden naar Hebron.

Afke Jukema maakte deze schikking.

 

Zondag 24 maart 2013

Thema: ‘Wat gebeurt hier?’

Teksten: 2 Samuel 15:13-31 en Matteüs 21:1-9 David vlucht uit Jeruzalem voor Absalom.

Open Kring Pasen 2013
‘Wat gebeurt hier?’ door Jenny Koldenhof

Velen volgen David. ‘Hosanna voor de Zoon van David!’. Wat betekenen die woorden precies? Zoals David vertrekt, trekt ook Jezus armoedig op een ezel Jeruzalem binnen. Ook Jezus weende over het lot van de stad. En niet veel later zou ook Jezus zeggen: ‘Laat Uw wil geschieden’. David nam het recht niet in eigen hand, hij erkende Gods gezag.

Twee stronken: verbinding tussen de generaties, Vader en Zoon, oud – jong, verleden – toekomst. De palmtak verwijst naar de uittocht van David, maar ook naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De rode roos verwijst naar Jezus. De palmtakken staan symbool voor het Hosanna, voor de Zoon van David. De bloemschikking is gemaakt door Jenny Koldenhof.

 

 Witte Donderdag 28 maart 2013

Op deze donderdagavond kwamen we bij elkaar in de kerk. De Paaskaars brandde en wij verzamelden ons rond brood en wijn.
Wij hoorden en weten dat ons een lofzang in de mond is gegeven, sinds Hij de weg van ’t offer is gegaan.

Thema: ‘De maaltijd staat gereed’

De maaltijd staat gereed
de gastheer treedt nu binnen
die als geen ander weet
de eindstrijd gaat beginnen.

Open Kring Pasen 2013
De maaltijd staat gereed

Hij spreekt ze allen aan
dit is Mijn laatste maal
de verrader zal straks gaan
vanuit de bovenzaal.

Gedenk zo lang je leeft
met beker en met brood
dat mijn sterven leven geeft
redt van de eeuw’ge dood.

Wanneer je mij verlaat
zal Ik Mijn offer brengen
voor de wereld die Mij haat
Mijn bloed gaan plengen

Opdat het jullie reinigt van zonden
groot en klein
je door Mij geheiligd,
witter dan de witste sneeuw zal zijn.

Ina van der Well

Schikking gemaakt door Trieneke Wubs en Hilda Sijtsma.

 Goede Vrijdag 29 maart 2013

Deze avond werd het stil in de kerk.

Open Kring Pasen 2013
Jezus sterft

Open Kring Pasen 2013
Jezus wordt gevangen genomen en gekruisigd. Hij sterft.
Zijn vrienden begraven hem in een rotsgraf.

Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

(lied van Taize)

Schikking gemaakt door Tanja Huisman en Nelleke Beimers

Paas-zondag 31 maart 2013

Thema: ‘nieuw leven’

Op de derde dag ontdekken Maria en de anderen dat het graf leeg is, Jezus is niet dood, hij leeft! God geeft nieuw leven, zijn weg gaat verder dan de dood.

Nieuw leven, gegeven
door woorden die soms even
je raken en verwarmen
je troosten en omarmen
ze zijn voor jou geschreven

Open Kring Pasen 2013
Nieuw leven

Het mos en de bloemen verbeelden de tuin van Josef uit Arimatea.
De wilgentenen in een ICHTUSVORM (Jezus Christus Zoon en verlosser), het lege graf.
Naast het graf de steen die weggehaald is. Bij het graf de linnen doeken.

De bloemschikking is gemaakt door Hilda Sijtsma en Trijnie Winkel.

 

 

40 dagen periode 2012

In de 40 dagen periode in 2012 werd een serie kunstwerken gemaakt door de schildergroep van de Open Kring, bekijk deze schilderijen hier.