Hulpverlening en ondersteuning

Diaconaal Platform Zwolle

Diaconaal Platform ZwolleIn deze tijd van crisis en opkomende armoede onder grote groepen mensen, ook in onze gemeente, kan het nodig zijn dat mensen hulp zoeken om over hun problemen te praten of een oplossing daarvoor te vinden. De diaconie van de Open Kring wil de betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar (verder) stimuleren. Wij willen, samen met de burgerlijke gemeente, mensen in de knel een helpende hand bieden. Omdat dit vaak meer kennis vergt dan dat diakenen hebben, wil de diaconie via deze weg mensen de weg wijzen naar professionele hulp. Wanneer dit nodig is kan de diaconie je natuurlijk wel helpen op weg naar de juiste hulpverlening.

Op initiatief van de samenwerkende kerkelijke gemeentes en diaconieën in Zwolle, verenigd in het DPZ (Diaconaal Platform Zwolle) is een zogenaamd diaconale kaart opgesteld. Deze is bereikbaar via de website https://www.diaconaal-zwolle.nl/. Je vindt daar onder “Diaconaal handelen” vraagstukken over armoede (in de breedste zin van het woord) en deze worden vervolgens gekoppeld aan hulpverleningsorganisaties, waar je weer terecht kunt voor verdere vragen, meer informatie of ondersteuning.

Maatjes-projecten in Zwolle

Naast het DPZ is er ook de website www.maatjeszwolle.nl .
De deelnemers zijn mensen die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leren van de taal, het bieden van emotionele steun, hulp bij zelfstandig wonen of het aangaan van sociale contacten.
Door samen iets te doen, bouw je een band op. Dankzij dit contact groeien het netwerk, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van de deelnemer. Die haalt daardoor meer voldoening en plezier uit zijn leven.

Via het tabblad Organisaties/Initiatieven kun je zien welke maatschappelijke en/of christelijke organisaties zich bezighouden met maatjesprojecten en wat die projecten inhouden.
Dit initiatief wordt ondersteund door het Diakonaal Platform Zwolle