Senioren

De Open Kring kent een groeiende (meer dan 100), bloeiende en boeiende groep senioren.
Sommige senioren kunnen zonder (al te veel) beperkingen nog volop van het leven genieten. Voor anderen ligt dat soms wat moeilijker.
De senioren ouderlingen hebben met velen van u regelmatig contact (minstens 1 maal per jaar). Nieuwkomers bezoeken zij zo snel mogelijk.
U bent allen van harte welkom in onze diensten op zondag en activiteiten door de week , in het bijzonder bij de senioren gesprekskring.

Pastorale zorg

Wanneer u pastorale zorg nodig heeft kunt u contact opnemen met de dominee.

De seniorenbezoekers zijn:
Marijke Deinema;
Marianne Dorland;
Toke Hoekstra;
Herman Nierse;
Tine Pelleboer;
Hanny Roons;
Rita Wieringa.

e-mail: senioren@openkring.nl

Seniorengespreksgroep

Deze groep is al oud – dat wil zeggen dat hij al een aantal jaren bestaat. Net als de deelnemers. Maar wat zegt het woordje oud? Elke keer komen we opnieuw bij elkaar. En wat zijn senioren? Iedereen die zich senior noemt, of het niet erg vindt tot de senioren gerekend te worden kan komen. U bent in ieder geval welkom vanaf de leeftijd van 55 jaar. En wat een senior precies is – het betekent ouder, ouder dan…, in elk geval ouder dan de junioren.

Wanneer?

De gespreksgroep die ongeveer 25 leden telt komt elke 3e donderdag van de maand bijeen, van september tot en met april, ’s morgens van 10.00 tot 11.30 uur. De koffie en thee zijn meestal al iets eerder gezet, dus gaan we wakker aan het werk. Werk? Ja want het is behalve een gezellige ook een serieuze gespreksgroep.

De bijbel zelf, als boek van ons leven, blijft niet onbesproken en staat er garant voor dat ook onze eigen leefwereld ter sprake komt. De groep heeft ook een sociale functie, natuurlijk! Er wordt altijd een rondje lief-en-leed gehouden, en dan heeft iedereen gelegenheid ook even de dingen te delen met de anderen. Voor kersverse Stadshagenaars kan de groep een nuttige plek zijn om eens met andere gemeenteleden in contact te komen.

Dhr. Henk Schriemer is de coördinator. Telefoon 038-420 25 06, of mail de heer Henk Schriemer

Autovervoer naar de kerk

Bent u binnenshuis nog wel mobiel, maar kunt u niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk komen?
U kunt met de diaconie overleggen van de mogelijkheden voor u zijn.

Mailadres: diaconie@openkring.nl