Over mensen en stenen

Mensen

Zonder gemeenschap geen kerkgebouw. Gemeenschap veronderstelt samenhang en waar kwam die eigenlijk vandaan in een Vinex-wijk waar iedereen nieuw komt wonen?

De oorsprong van onze wijkgemeente ligt in het naastgelegen Westenholte. De gereformeerde wijkgemeente daar wachtte al jaren op een kerk en heeft zich, samen met leden van de Rooms-katholieke parochie Thomas à Kempis, sterk gemaakt voor een kerk in het nieuwe Stadshagen.

Eind 2004 moest de parochie zich jammer genoeg terugtrekken uit deze samenwerking, die inmiddels verder nog bestond uit de partners Hervormde Gemeente, de Zorgcombinatie Zwolle en Woningstichting Delta Wonen.

De gemeenschap legde een “reis door de woestijn” af. Via het kerken in een basisschool en een wijkcentrum in Westenholte, vervolgens een basisschool in Stadshagen eindigde de reis in deze nieuwe kerk. Het kerkelijk leven verlegde haar basis van Westenholte naar Stadshagen, alwaar nieuwkomers zich snel en enthousiast aansloten.

Eerste steen legging
Eerste steen

Stenen

Op 31 maart 2007 is deze kerk in gebruik genomen. Gebouwd volgens het ontwerp van architect Thomas Rau uit Amsterdam. Deze architect ontwierp ook het Zonnehuis, dat in feite samen met de Open Kring één gebouw vormt.

Visie Thomas Rau

Bij het ontwerp keek Thomas Rau vooral naar wat hij –als niet gelovige- waarnam in de christelijke wereld: niet meer het naar de hemel gerichte denken zoals de kerkbouwers van vroeger. Die wilden met hun torens het denken van de gelovigen naar de hemel richten. Nee, hij vond dat de gelovigen van deze tijd veel meer gericht zijn op de wereld om hen heen. Hun denkrichting is meer horizontaal en dat is tot uiting gebracht in de beeldbepalende, horizontale ringen in de kerk.

Open Kring net na de oplevering
De kerk net na de oplevering van het nieuwe gebouw.

Rau werkt graag met natuurlijke materialen. Dit komt tot uiting in de metalen dragers van het gebouw, de houten liggers die het verband vormen en het vele glas dat in de wanden is aangebracht. Dat vele glas gaf helaas veel hinder bij zonnige zondagochtenden. En dat is het laatste dat je wilt: niet blij zijn met een zonnige zondagochtend. En wat is dan een mooiere optie dan prachtige glas-in-lood ramen?

Glas-in-lood ramen

Het ontwerp van glaskunstenaar Maja de Haan voor een grote raampartij met glas in lood biedt hiervoor de oplossing. En dat niet alleen: het biedt ook een inspirerend lichtspel van “vuur en water”. Haar inspiratie voor dit onderwerp verwoordt zij als volgt: “zonder deze twee elementen kunnen we niet leven: het water wast, zuivert en voedt ons. Het vuur verlicht, verwarmt en bezielt ons”. Water, diep blauwgroen in rustige banen, vertelt over de rustig perioden in een mensenleven, de lichtere banen in wilde golven symboliseren de woelige tijden. De middelste ramen laten het vuur zien: een vlam die van de onderste rij ramen helemaal naar boven loopt en daar uitwaaiert in de armen van het kruis. Symbool van de Geest en de oorsprong ervan.”

glas in lood ramen
De kerkzaal met de glas-in-lood ramen.