Kerkbeheer financiën

Omdat de wijk zo veel mogelijk zelf doet kunnen we de kosten die het onderhoud van het gebouw met zich meebrengt zo veel mogelijk beperken.

Wijkkas

Het beheer van de wijkfinanciën is een belangrijke taak van de kerkrentmeesters. Ieder jaar worden de inkomsten en uitgaven begroot. En natuurlijk wordt ook het verloop daarvan bijgehouden. De penningmeester van de wijkkas heeft hierin een belangrijke rol.
Het bankrekeningnummer van de wijkkas is NL 02 RABO 03773.76.191

Actie Kerkbalans

Het grootste deel van de inkomsten van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) komt uit de actie Kerkbalans. Daaruit worden bijvoorbeeld de salarissen en de kosten van gebouwen betaald. Ook wordt jaarlijks per lid een bepaald bedrag afgedragen aan de landelijke kerk. Elk lid van de  PGZ wordt ieder jaar gevraagd om een bijdrage voor de PGZ toe te zeggen. Een (groot) deel hiervan komt rechtstreeks ten goede aan de Open  Kring. Binnen Stadshagen zorgen de kerkrentmeesters van de Open Kring ervoor dat de enveloppen bij ieder gemeentelid van de PGZ worden gebracht en later weer opgehaald.