Huwelijk

Kiezen voor elkaar, bewust “ja” tegen elkaar zeggen en elkaar trouw beloven in de kerk. Wanneer je dat wilt kan dat altijd in onze kerkzaal. Maar hoe doe je dat, met wie praat je en wie regelt wat?

Locatie

De Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) stelt het kerkgebouw van jouw keuze ter beschikking op de dag dat je wilt trouwen, maar alleen voor de trouwdienst. Zij vraagt daarvoor een bepaald bedrag. In dat bedrag zijn de kosten voor een predikant, de organist en de koster inbegrepen. Hiervan wordt ook de huwelijksbijbel betaald. Let op….wanneer je een predikant en/of organist kiest van buiten de PGZ dan levert dat geen korting op!

Wanneer je lid bent van onze wijkgemeente wil onze predikant jullie huwelijk graag inzegenen. Je moet de dominee zelf benaderen. Wacht niet te lang met contact te leggen met de predikant van je keuze. Ook dominees hebben vakantieplannen en dagen die zij vrij willen houden.

Daarna moet je zelf contact opnemen met het kerkelijk bureau.

trouwen in de Open Kring
Inzegening door ds. Ale Pietersma

Praktische zaken

Als je de trouwdatum hebt afgesproken met de dominee en het kerkelijk bureau is het verstandig om gegevens van jezelf te sturen naar de kerkrentmeesters van de Open Kring. Zij regelen alle praktische zaken rondom de inzegening van je huwelijk. Een paar maanden voor de eigenlijke datum nemen ze contact met je op over de organist: neem je die zelf mee of regelt de kerk iemand voor jullie. De Open Kring heeft een aantal vaste organisten voor doordeweekse dagen.

Mogelijk heb je ook nog wensen ten aanzien van de catering, omdat je wilt dat een groep gasten koffie krijgt voor de dienst, al dan niet met een broodje. Of: misschien wil je de receptie in het kerkgebouw houden? Dat kan wel, het kost alleen extra geld.

Circa 3 weken voor de trouwdatum wordt contact met je opgenomen om alle bijzonderheden door te spreken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een familielid in een rolstoel die een mooi plekje vooraan moet krijgen. Of: op welk tijdstip worden bloemen bezorgd.

Geen lid?

Als je geen lid bent van onze of een andere wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle, kun je wel de kerk bespreken. Neem hiervoor contact op met de kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@openkring.nl.

trouwen in de Open Kring
Trouwen in de Open Kring

Je kunt dan de voorganger van je eigen keuze (dominee, priester, pastoraal werker) meenemen en huurt bij ons dan alleen het gebouw. Wij houden dan hetzelfde tijdpad aan: 2 à 3 maanden tevoren de ruwe opzet vastleggen en 2 à 3 weken tevoren de details.

Omdat we met vrijwilligers werken is het dus belangrijk dat jullie ons de tijd gunnen om alles te regelen. Maar je kunt ervan op aan dat we jullie wensen graag willen realiseren!