Diaconaal project

Jaarlijks wordt er door de diaconie van de Open Kring een Diaconaal project georganiseerd.

Met de volgende acties zamelen wij geld in:
– inzamelen inktcartridges, inleveren is mogelijk in de kerk.

Voor een gift kunt u gebruik maken van het bankrekening-nummer NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring