Wij zingen uit het nieuwe Liedboek

We zingen in de Open Kring uit het nieuwe “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”.  We proberen liedboeken beschikbaar te hebben voor wie er geen heeft, maar verwachten toch dat iedereen die met regelmaat in de Open Kring komt zelf een liedboek bij zich heeft.