Wij zingen uit het nieuwe Liedboek

Het nieuwe liedboek vervangt het oude, vertrouwde (en vaak versleten) exemplaar.We zingen in de Open Kring uit het nieuwe “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”.  We proberen een aantal nieuwe liedboeken beschikbaar te hebben voor wie er geen heeft, maar verwachten toch dat iedereen die met regelmaat in de Open Kring komt zelf een liedboek bij zich heeft.