Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
Wicherserf 11
7722 AT  DALFSEN

tel. 0529 46 7477
Email: ds.cor.baljeu@openkring.nl

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Schuilenburgstraat 42
8043 WS Zwolle

tel. 038 4578345
Email: scriba@openkring.nl

Wijkadministrateur

Marianne Brandsema
wijkadministratie@openkring.nl

Penningmeester wijkkas

Trijnie van de Put
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191
penningmeester@openkring.nl

Diaconie

Email: diaconie@openkring.nl

bankrekeningnummer: NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:
zondagsbrief@openkring.nl

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website:

webmaster@openkring.nl