7 juli Bijzondere kerkdienst

Wat een bijzondere dienst is er op zondag 7 juli in de Open Kring! Dit wordt een dienst vol vreugde, muziek en betekenisvolle momenten. De christelijke band Joy uit Den Ham zal de muzikale begeleiding verzorgen, en dat belooft een feestelijke samenzang te worden. Hoe bijzonder is het dat een van onze eigen gemeenteleden deel uitmaakt van deze band? Dat maakt het optreden nog persoonlijker en specialer.

Deze dienst markeert ook een belangrijke mijlpaal voor twee van onze jonge gemeenteleden. Zij nemen afscheid van de kinderkring en maken zich klaar voor hun volgende avontuur: de middelbare school. We willen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is een gelegenheid om terug te kijken op hun tijd in de kinderkring en vooruit te blikken op de spannende nieuwe fase die voor hen ligt.

Ds. Henriëtte Schaap, die zelf deel uitmaakt van de Open Kring, zal de dienst leiden. We kijken ernaar uit om samen te komen, te zingen, te vieren en onze jongste leden een prachtig afscheid te geven. Laten we deze bijzondere zondagochtend samen omarmen en er een onvergetelijk moment van maken! Open Kring, Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle.

Meer nieuws

Ds. Cor Baljeu heeft beroep aangenomen

Ds Cor Baljeu heeft het beroep van de Protestantse Wijkgemeente Alkmaar-Noord aanvaard. Voor hem de mogelijkheid om in een voor hem vertrouwde omgeving nog 2 jaar werkzaam te zijn.
Wij vinden het jammer dat hij vertrekt, dit zal zeker een extra beroep doen op onze veerkracht.
Vanuit de kerkenraad houden we u op de hoogte van volgende stappen.
Voorzitter@openkring.nl

Beroep ds. Cor Baljeu

Ds Cor Baljeu heeft een beroep ontvangen van de Protestantse Wijkgemeente Alkmaar-Noord. Wij feliciteren hem met dit beroep, een teken van vertrouwen en verwachting. Maar het is voor ons – de Open Kring – dubbel, dit maakt ons nu onzeker, er gaan allerlei gedachten door ons heen.

Voor nu wachten we op de beslissing van Cor. Hij heeft daarvoor 3 weken de tijd vanaf het moment van het beroep. Wij wensen hem sterkte, en bidden om de ruimte van Gods Geest.

We houden u als gemeente op de hoogte van zijn besluit.

Voorzitter@openkring.nl

Vacatures Open Kring

Om activiteiten goed te organiseren binnen de Open Kring zijn er vrijwilligers nodig. We komen op dit moment nogal wat handen te kort. Het meedoen met activiteiten zorgt voor een binding met anderen binnen de Open Kring en zorgt er ook voor de we als Open Kring aan de toekomst kunnen werken. Laat ons weten waar je belangstelling voor hebt, dan kunnen we ook kijken of het past binnen uw/jouw (tijds-) mogelijkheden.
Het gaat niet alleen om werk als kerkenraadslid, maar ook je bijdrage leveren in werk/taakgroepen.

De vacatures vind u op de pagina Vacatures binnen de Open Kring.
Wil je reageren op één van de vacatures? Mail dan naar scriba@openkring.nl.