Geboorte en misschien wel dopen

De geboorte van een kind, of de aankomst op Schiphol na een adoptie, is een feestelijke gebeurtenis binnen het gezin. De bediening van de Doop in de kerk maakt het feest in onze ogen compleet.
Planning en uitvoering van de doop ligt volledig bij de wijkkerkenraad van de kerkgemeente waar je je kindje wilt laten dopen.

Welke stappen moet ik als kersverse ouder zetten?

Het begint met het sturen van een geboortekaartje naar Marieke Buitenhuis, Fioringras 41, 8043 KA Zwolle. Zij plaatst een berichtje op de zondagsbrief van de blijde gebeurtenis. Geef je wel even aan wanneer je dat om privacy redenen niet of slechts gedeeltelijk wilt?

Daarna ontvang je een “doopbrief” en het doopboekje. In deze brief lees je op welke doopzondagen nog ruimte is. Per doopzondag dopen we niet meer dan vier, bij hoge uitzondering vijf, kinderen. Dat hoeft ook niet, want er is elke maand een doopdienst ingepland.

Ds. Cor Baljeu bedient de doop

Afspraak maken

Je kunt per mail  (dopen@openkring.nl) een afspraak maken voor de zondag van jouw keuze. Meestal wordt in de week voorafgaand aan de doop het doopgesprek gehouden. Dit is een gesprek waarbij alle ouders die die zondag hun kind willen laten dopen, samen met de predikant, praten over de betekenis die de doop voor hen heeft en waarom ze hun kind willen laten dopen. De predikant maakt hiervoor een afspraak.

dopen