Missie

De Protestantse wijkgemeente in Stadshagen

stelt zich aan je voor als

Open Kring

Een KRING
gevormd door mensen die ruimte zoeken voor hun geloof –
we hebben vragen – over onszelf, over het leven, over God
we verlangen naar vrede
we zoeken geborgenheid
we willen geïnspireerd worden
stilstaan bij verdriet
blij zijn met nieuw leven, met liefde en geluk,

en allemaal zijn we gericht op het centrum van de kring,
op alles dat ons voedt in ons geloof:
de Bijbel, het doorgaande gesprek daarover,
sacramenten, liederen en muziek,
onze gezamenlijkheid
in kerkdiensten, werk- en gespreksgroepen:
want zo komt God in onze levens.
zo spreekt God mensen aan.

Een OPEN kring;
dus wie maar wil kan binnenkomen,
iedereen die met ons op zoek is,
naar een goed woord, een goed gebaar,
naar een antwoord,
of in ieder geval naar de juiste vraag,
kortom:
iedereen die zich op dat centrum wil richten,
op de bron van ons leven,
op God.