Diaconie

‘Het ergste is niet geen geld te hebben, het ergste is dat je nergens meetelt’.
‘Diepe armoede is het werk van mensen,alleen mensen kunnen deze teniet doen.’

De diaconie van de Open Kring wil de betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar (verder) stimuleren. Wij willen, samen met de gemeente, mensen in de knel een helpende hand bieden. Niet alleen op financieel gebied, maar ook door inzet, daadkracht en gebed. Zo willen wij onze aandacht richten op een menswaardig leven voor mensen binnen en buiten onze gemeente, dichtbij en veraf. In onze huidige maatschappij raken steeds meer mensen geïsoleerd. Vooral eenzaamheid en financiële problemen treffen een toenemend aantal mensen. De diaconie blijft daarom alert op signalen vanuit de wijk, hulpverleningsinstanties, voedselbank, ontwikkelingen WMO enz.

“Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou,
is de hoop.
Geloof, dat verwondert mij niet,
liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.”
(Charles Péquy)