Welkom in onze kerkdiensten rondom Kerst!

Zondagmorgen 24 december 2023 4e Advent, 09.30 uur

’s Morgens een kerkdienst met pastor Hans Schoorlemmer, bekend van de Dominicanenkerk in Zwolle.
Deze dienst staat in het teken van Advent, 4de Advent en de vierde kaars zal aangestoken worden.

Zondagmiddag 24 december 2023, 16.30 uur Kerstfeest in de Open Kring

’s Middags om 16.30 uur vieren we al dat het Kerst is! Er is dan een kerstdienst voor de hele familie, met o.a. een musical door kinderen van de Open Kring.
De kinderen zullen de musical ‘De kleine klok’ opvoeren. We zingen met elkaar liederen en luisteren ook naar een enkel lied. Een van de vaders leest het Kerstevangelie voor. Kortom: we vieren dan Kerstfeest!
U bent van harte welkom dat feest mee te vieren! Het begint om 16.30 uur. Organist Bert Koerselman zal zo’n tien minuten eerder al twee bekende kerstliederen spelen om
samen te zingen!

Maandag, 1e Kerstdag, 09.30 uur

Natuurlijk is er Kerstmorgen ook een kerkdienst. Ds. Bert Aalbers, lid van de Open Kring, zal dan voorgaan. De dienst heeft het thema ‘Ere zij God en vrede op aarde?’.
Er worden veel bekende kerstliederen gezongen. Het Open Kring koor en een trompettist/bugelspeler doen mee aan de dienst.

Komt allen tezamen! ⭐️

Meer nieuws

10 maart Toekomst wijkgemeenten Zwolle-West

Op zondagmorgen 10 maart, na de kerkdienst, zal een toelichting worden gegeven op de de voorstellen van de Stuurgroep Zwolle West over de toekomst van de Open Kring en de Stinskerk. Deze voorstellen zijn door zowel de kerkenraad van de Stinskerk, als de Open Kring positief ontvangen.
U krijgt tijdens de bijeenkomst ook de gelegenheid om te reageren.

Veertigdagentijdkalender 2024

Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan.

11 februari Vriendjes- en Vriendinnetjesdienst

Op zondag 11 februari, vanaf 09.30 uur, is er een vriendjes- en vriendinnetjesdienst!

Thema van de dienst is: Het dak eraf! Voorganger is ds. Anne Zweers.

Kom je ook?