Sterfdag Dietrich Bonhoeffer

nieuws

Vandaag, donderdag 9 april, is het precies 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer stierf aan de galg in het concentratiekamp Flossenbürg, 39 jaar jong. Het bekendste gedicht dat hij heeft nagelaten is ‘Von guten Mächten’. We vinden deze terug in het Nieuwe Liedboek, Lied 511. Vier coupletten hieruit zingen wij op Paasmorgen. Pasen, het feest van het nieuwe leven, een nieuw jaar. Vanavond zal aan het eind van de Witte donderdagviering het werkstuk van Popke Alkema worden verwijderd. Zijn werkstuk heeft gedurende de veertigdagentijd fier op het liturgisch centrum gestaan. In november komt het project BONHOEFFER75 terug. Meer dan ooit moet ik daaraan toevoegen: Deo Volente. Vandaag op zijn sterfdag zijn bekendste nalatenschap, een vertaling om te mediteren, want zijn denken is en blijft actueel. Een goede voorbereiding op een bijzonder Pasen,
ds. Cor Baljeu

GOEDE MACHTEN

Door goede machten trouw en stil omgeven,
bewaard, getroost als door een wonder,
zo wil ik deze dagen met de mijnen leven,
met jullie samen een nieuw jaar ingaan.

Nog zullen oude wonden pijnlijk schrijnen,
nog drukt op ons het lood van deze tijd.
Verleen Heer, onze opgejaagde zielen
het heil dat u voor ons hebt voorbereid.

En wilt u ons de zware, bittere beker geven
met leed en droefenis tot aan de rand gevuld,
dan zullen wij die dankbaar zonder beven
aanvaarden uit uw goede en geliefde hand.

Ach, wilt u ons nog een keer vreugde schenken
aan deze wereld en het stralen van de zon,
dan zullen we gedenken wat voorbijging
en hoort ons leven helemaal tot u, o God.

Laat warm en rustig nu de kaarsen branden
door u in onze duisternis gebracht.
Breng als het zijn mag, ons weer samen.
We weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Als dan de diepste stilte is gevallen,
laat ons genieten van de volle klank,
in wijde kringen om ons heen te horen,
een grote samenzang vol lof en dank.

Door goede machten vaderlijk geborgen,
wachten wij kalm op wat er komen gaat.
God is bij ons in de avond en de morgen
en zonder twijfel elke nieuwe dag.

Meer nieuws

Westenholte Festival 2022

Van 1 tot en met 4 september vindt het Westenholte Festival plaats, in het Stinspark, in de wijk Westenholte. Als afsluiting is er een Tentkerkdienst, om 18 uur. Inloop vanaf 17.30 uur met koffie, thee en fris. Een mooi initiatief! De dienst wordt voorbereid door leden van de kerken die in onze wijk actief zijn…

Verslag gemeenteavond 9 juni

Op donderdag 9 juni was er een gemeenteavond voor de gemeenteleden van de Open Kring. Verschillende onderwerpen werden deze avond besproken, ondermeer de samenwerking met de Stinskerk, de resultaten van actie Kerkbalan, taakdragerschap binnen de Open Kring en de toekomst van het wijkblad. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over een aantal vragen. Hieronder…

nieuws

Dagelijkse meditaties mei

Zaterdag 30 mei – Luilak!?Ruth 2 en 3 Geboren en getogen in Hoofddorp ‘vierde’ ik als kind luilak op de zaterdag voor Pinksteren. Een touw gebonden aan mijn fiets, daaraan lege blikjes, en al fietsend en lawaai makend riep ik: ‘luilak, beddezak!’, de eerste twee woorden van een gedichtje, waarvan ik het vervolg,  noch de…

Kom ook naar het Open Kring Koor Concert op woensdagavond 27 september!