Kunstexpositie Zwolle-West

nieuws

Inleiding

Zondag 31 oktober 2021 vierden de Stinskerk en de Open Kring, cluster West in de Protestantse Gemeente Zwolle, in de Stinskerk samen de eredienst. Het was die zondag Bijbelzondag.

Onder andere de Bijbel is wat beide gemeentes bindt. Ook is de Bijbel al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunst. Zo ontstond het idee om gemeenteleden van beide gemeentes te betrekken een gezamenlijke kunstexpositie te organiseren. Een exposite van eigen hand.

Zaterdag 30 oktober 2021 leverden zeven mensen bij de Stinskerk zelfgemaakt werk in. In de eredienst werden twee kunstwerken gebruikt om tijdens het kindermoment iets te vertellen over de Bijbel: de drie tenten voor Mozes, Elia en Jezus, gemaakt door Marianne van Ommen – Hersevoort. Deze tenten beslaan eigenlijk de hele Bijbel: Mozes als vertegenwoordiger van de Thora, Elia van de profeten en Jezus van het tweede, nieuwe testament. De engel gemaakt door Bob Wierenga. Een engel is een boodschapper, de Bijbel is de ontvangen boodschap voor onze levensweg.

De kunststukken, hun makers en hun verhalen

1. Glas in lood raam

Deze is speciaal gemaakt voor Witte donderdag en Goede vrijdag. In de Open Kring als onderdeel van een liturgisch bloemschikking. De witte punt verbeeldt de Avondmaalstafel met matses en een karaf wijn. Dit deel kan verwijderd worden, dan is alleen het kruis zichtbaar, het kruis van Goede vrijdag. De glasdelen van het kruis zijn in een glasoven versmolten. De andere delen zijn gemaakt van speciaal glas in lood glas.
Marijke Deinema


2. Schilderijen en kaarsen

a. Schilderij de horizon
Dit schilderij is gemaakt naar de vraag: waar gaan we heen? Hoe moet ik daar komen? Ik word geblokkeerd. Als je op afstand kijkt, dan zie je lijnen in de vorm van prikkeldraad, een blokkade om verder te gaan. Soms zijn er blokkades op je weg. Maar als je het schilderij een kwartslag draait vormen de lijnen de vorm van een kruis. Bij het kruis mag je je blokkade brengen, waardoor je “vrij” mag zijn. Het schilderij is gemaakt met bijenwas, Damarhars en pigment.

b. Schilderij de uitkijktoren
Bij het uitzien naar de Verlosser is het fijn als je gebruik maakt van hoogte. Hopende dat je je Verlosser van veraf ziet aankomen. Het schilderij is gemaakt met bijenwas, Damarhars en pigment, in combinatie met spuitverf (airbrush).

c. Kaars het staande hart
Het hart staat symbool voor ons, voor Liefde. Door het hart handmatig en ambachtelijk te maken in krachtige kleurstellingen is het mogelijk om een kunstwerk, met de symbolische betekenis van Liefde in menig huiskamer te laten branden.

d. De Love kaars
Bij het ontwerpen van de LOVE kaars hebben we geprobeerd Liefde zo lang mogelijk te laten bestaan. Liefde moet zich verspreiden, het moet branden, net zoals een kaars, zo lang mogelijk. Daarom is ervoor gekozen om de letters L O V E onder elkaar te zetten, maar ook aan de onderzijde van de kaars dezelfde letters te graveren, zodat wederom het woord L O V E ontstaat.

e. De drie harten kaars
De drie-enigheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

f. De engel kaars
Voor ons staat de Engel voor iets krachtigs, groot, robuust en stoer. Een persoon met een opdracht, een opdracht om te beschermen. Bij het ontwerp hebben we zijn vleugels wijd uitgespreid, als een arend.

De wasschilderijen zijn van Peter de Jongste, de kaarsen zijn van Lammie Hein.

3. Beelden

a. Merci Auguste
Twee handen gemaakt van twee stukken Carrara marmer uit Italië. Zij vormen geen linker- en rechterhand, maar twee rechterhanden. Dus twee mensen. Mensen die de handen weten te gebruiken, die ze uitsteken naar elkaar om te geven en te ontvangen. Van wie zijn die handen? Welke handen hebben wij? Geïnspireerd door een boek over de Franse impressionistische beeldhouwer Auguste Rodin.

b. Engel
Ofwel Boodschapper, dus een contactpersoon, een contactpersoon tussen ons mensen en onze God. Brengt hij/zij een boodschap over van God naar ons of is het ook andersom? Boodschapt hij/zij door wat hij/zij hier op aarde van ons ziet?

Bob Wierenga

4. Een schilderij en upcycling art (kunst van oud materiaal)

a. Het schilderij Paasochtend
We zien linksachter de kruisen en rechtsvoor het open graf, de steen is weggerold. De engelen spreken ons aan: “Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt!” (Lucas 24, 6). Voor het ochtendgloren zien we de contouren van Zwolle: de Peperbus, de Fundatie en de spoorbrug. Paasochtend is voor ons in onze tijd en op onze plaats van belang.

b. De Calvariegroep
Een klassiek, kerkelijk kunstthema. De groep bestaat uit: Jezus Christus aan het kruis, moeder Maria, vaak in het blauw gekleed en voor de kijker altijd links, dus rechts naast Jezus. Voor de kijker rechts van Jezus staat Johannes, een leerling van hem, vaak rood gekleed. Hier in moderne uitvoering en teruggebracht tot alleen de contouren van de figuren. Christus is gemaakt van aardedraad en verbeeldt de verbinding tussen hemel en aarde.

Saskia Dankers

5. Acrylaat op doek

a. Spelen met de regenboog
Een serie van drie met variaties op de logo’s van de Open Kring en de Protestantse Kerk in Nederland.

b. Getsemane
Het is een klein stripverhaal geworden. Op de achtergrond Jeruzalem. De soldaten met religieuze vertegenwoordigers zijn onderweg, Judas wijst hen de weg. Ze zijn net een handelsreiziger met ezel en handelswaar voorbijgegaan. Op de ezel zit een man die de reiziger onderweg zag liggen. Een groep van acht discipelen zitten rondom een vuur. Petrus, Jakobus en Johannes zijn in slaap gevallen. Jezus is alleen…

Popke Alkema

6. Keramiekwerken

Drie tenten
Gebaseerd op het verhaal uit Lucas 9, 28 – 36. Met drie van zijn leerlingen ontmoet Jezus op een berg Mozes en Elia. In vers 33 zegt Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’

Marianne van Ommen-Hersevoort

Drie tenten

7. Lichtpunt

Tom van Vilsteren

Lichtpunt

Meer nieuws

nieuws

Kunstproject Bonhoeffer75

Op de zondagen van de Veertigdagentijd en Pasen krijgen kunstwerken van gemeenteleden van de Open Kring een plek in de liturgie. De werken zijn gebaseerd op het gedicht “Wie ben ik” van Dietrich Bonhoeffer. Wie ben ik?Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij dat ik kalm, blijmoedig en stevig stap uit mijn cel,een landheer uit…

algemeen

Welkom in de Open Kring

De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de nieuwste wijk van Zwolle: Stadshagen.

nieuws

Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag, 09.30 uur, Kerkdienst (digitaal)

Welkom in deze dienst! De kerkdienst begint om 09.30. In verband met de lockdown is het helaas niet mogelijk om de dienst fysiek bij te wonen. Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Johan Hardeman, pianist Martin van Heerde, bugel en trompet Jeroen van Huzen, zangdoor (leden) Open Kring Koor o.l.v. Jannet Loode, en zanggroep door Annemarie…

Kom ook naar het Open Kring Koor Concert op woensdagavond 27 september!