Diensten in de Stille of Goede week

Vespers

Ga je met ons mee op weg naar Pasen?
Aan het begin van de Stille week zoeken wij in de avond een half uur de stilte tijdens gezamenlijke vespers. Deze beginnen alle om 19.30 uur:
Maandag 25 maart in de Stinskerk, ds. Cor Baljeu;
Dinsdag 26 maart in de Open Kring, ds. Simon van der Lugt van de Fonteinkerk;
Woensdag 27 maart in de Fonteinkerk, ds. Gerlof van Rheenen van de Stinskerk.

 

Het Triduüm in de Open Kring

 

Witte donderdag 28 maart, 19.30 uur

Deze week een bijzondere viering. Vanuit de samenwerking rondom de Vespers, sloot de predikant, ds. Simon van der Lugt van de Nederlandse Gereformeerde Fonteinkerk zich bij de Open Kring aan. Samen staan we stil bij voetwassing en Avondmaal. Hij neemt organist Wolbert Meijer en diens dochter Ingeborg (dwarsfluit) mee. We delen brood en wijn. De tafel wordt geruimd en we verlaten de zaal in stilte.

Goede vrijdag 29 maart, 19.30 uur

Ds. Bert Aalbers gaat voor in deze dienst, waarin we veel tekst horen, we zijn stil, de Paaskaars dooft.

Stille zaterdag 30 maart, 20.30 uur

Een uur eerder dan de afgelopen jaren. Hier komt alles samen: licht dat terugkomt, doop die herinnerd wordt, brood en wijn die gedeeld worden.

Paasmorgen, 09.30 uur

Een viering met het Open Kring koor!

Meer nieuws

Ds. Cor Baljeu heeft beroep aangenomen

Ds Cor Baljeu heeft het beroep van de Protestantse Wijkgemeente Alkmaar-Noord aanvaard. Voor hem de mogelijkheid om in een voor hem vertrouwde omgeving nog 2 jaar werkzaam te zijn.
Wij vinden het jammer dat hij vertrekt, dit zal zeker een extra beroep doen op onze veerkracht.
Vanuit de kerkenraad houden we u op de hoogte van volgende stappen.
Voorzitter@openkring.nl

7 juli Bijzondere kerkdienst

Wat een bijzondere dienst is er op zondag 7 juli in de Open Kring! Dit wordt een dienst vol vreugde, muziek en betekenisvolle momenten. De christelijke band Joy uit Den Ham zal de muzikale begeleiding verzorgen, en dat belooft een feestelijke samenzang te worden.

Beroep ds. Cor Baljeu

Ds Cor Baljeu heeft een beroep ontvangen van de Protestantse Wijkgemeente Alkmaar-Noord. Wij feliciteren hem met dit beroep, een teken van vertrouwen en verwachting. Maar het is voor ons – de Open Kring – dubbel, dit maakt ons nu onzeker, er gaan allerlei gedachten door ons heen.

Voor nu wachten we op de beslissing van Cor. Hij heeft daarvoor 3 weken de tijd vanaf het moment van het beroep. Wij wensen hem sterkte, en bidden om de ruimte van Gods Geest.

We houden u als gemeente op de hoogte van zijn besluit.

Voorzitter@openkring.nl