Afsluiting 25 jaar Open Kring

nieuws

Op woensdag 27 september was er een muzikale avond in de Open Kring, georganiseerd door het Open Kring koor, dit als afsluiting van het jubileumjaar van de Open Kring.

Het was erg fijn om zoveel mensen in de kerk te hebben en verschillenden hebben meegekeken.

We waren erg blij met de medewerking van velen. Hierdoor was het een erg gevarieerd programma. Voor herhaling vatbaar.

De opbrengst van de collecte heeft ons ook erg blij gemaakt. Er is voor Libië en Marokko € 325,00 euro opgehaald. Dit is inmiddels gestort op het daarvoor bestemde gironummer.

Het jubileumjaar begon op 20 april met een bootreis voor de senioren. Dit was ook een zeer geslaagd uitje. Met dank aan de seniorenbezoekers die dit georganiseerd hebben.

Op 11 juni was er de jubileumdienst. Fijn dat de predikanten Ale Pietersma, Nelleke Beimers en Margo Jonker samen met Cor Baljeu invulling hebben gegeven aan deze dienst. Na de dienst was er tijd om herinneringen te delen en elkaar te ontmoeten.

Allen die  voor of achter de schermen meegewerkt hebben met het ophangen van de schilderijen, foto’s en kunstwerken ook onze hartelijke dank hiervoor.

Mirjam Visser, Geertje Wijnja, Kitty Bardelmeijer.

Meer nieuws

Foto’s Vrijwilligersavond

Op donderdagavond 25 april a.s. was de gezellige vrijwilligersavond van de Open Kring.
We begonnen de avond met een kopje koffie of thee, waarna in groepjes onze kennis over uiteenlopende onderwerpen getest werd. In dit artikel een foto-impressie

Maria viering op 8 mei, bij de Maria Kapel in ‘s-Heerenbroek

Om 19 uur bent U welkom bij de viering bij de kapel, bij Diny en Henk van Dam, Veecaterweg 2.
Muziek en woorden, de voorgangers zijn ds. Nelleke Beimers en pastor Hans Schoorlemmer.
Enkele leden van het Open Kring koor ondersteunen de samenzang.
Koffie en thee na afloop van deze (korte) Open Lucht dienst.
Van Harte Welkom!

Werkbezoek landelijke kerk aan de Classis Overijssel-Flevoland

Donderdag 11 april was het werkbezoek van de landelijke kerk aan de classis Overijssel-Flevoland, o.a. aan de Open Kring. Een verslag van Klaas van der Kamp kunt u lezen via dit nieuwsbericht.