Afsluiting 25 jaar Open Kring

nieuws

Op woensdag 27 september was er een muzikale avond in de Open Kring, georganiseerd door het Open Kring koor, dit als afsluiting van het jubileumjaar van de Open Kring.

Het was erg fijn om zoveel mensen in de kerk te hebben en verschillenden hebben meegekeken.

We waren erg blij met de medewerking van velen. Hierdoor was het een erg gevarieerd programma. Voor herhaling vatbaar.

De opbrengst van de collecte heeft ons ook erg blij gemaakt. Er is voor Libië en Marokko € 325,00 euro opgehaald. Dit is inmiddels gestort op het daarvoor bestemde gironummer.

Het jubileumjaar begon op 20 april met een bootreis voor de senioren. Dit was ook een zeer geslaagd uitje. Met dank aan de seniorenbezoekers die dit georganiseerd hebben.

Op 11 juni was er de jubileumdienst. Fijn dat de predikanten Ale Pietersma, Nelleke Beimers en Margo Jonker samen met Cor Baljeu invulling hebben gegeven aan deze dienst. Na de dienst was er tijd om herinneringen te delen en elkaar te ontmoeten.

Allen die  voor of achter de schermen meegewerkt hebben met het ophangen van de schilderijen, foto’s en kunstwerken ook onze hartelijke dank hiervoor.

Mirjam Visser, Geertje Wijnja, Kitty Bardelmeijer.

Meer nieuws

18 december Kerstoptreden Grace & Glory

Het verhaal van de geboorte van de navolging van Christus. Op maandag 18 december organiseert het Ontmoetingshuis in samenwerking met de Open Kring een gezellige kerstavond. Het koor neemt u op sprankelende wijze mee op weg naar kerst.

21 november Ziekenzalving in de pastorale praktijk

Op dinsdagavond 21 november vanaf 20.00 uur is er in de Open Kring een thema-avond over ziekenzalving in de pastorale praktijk. 

12 november 2023 Gezamenlijke kerkdienst in de Stinskerk, ds Cor Baljeu

Op zondag 12 november 2023 is er een gezamelijke kerkdienst in de Stinskerk.
Voorganger is ds. Cor Baljeu.