Actie Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024- Geef vandaag voor de kerk van morgen

In januari wordt de actie Kerkbalans weer gestart. Voor een aantal van u wijzigt er wat in de bezorging van de enveloppen voor de actie Kerkbalans. Hierna geven wij aan wat er verandert. En uiteraard vragen wij daarnaast uw aandacht voor het belang van uw financiële bijdrage.

Een groot aantal van u was eraan gewend: vrijwilligers die de enveloppen rondbrachten en evt. weer ophaalden. Dit gaat nu veranderen: deze enveloppen worden nu via de post verzonden. Dit geldt voor alle wijken. Deze maatregel is nodig om de verwerking van alle reacties centraal zo goed en snel mogelijk af te handelen.

In de week van 13 januari 2024 ontvangt u per email – als uw adres bij het Kerkelijk Bureau bekend is – of per post bericht over de actie Kerkbalans. Uw bijdrage kunt u doorgeven via de website als u hebt gekozen voor de digitale vorm of door het toezeggingsformulier in de bijgevoegde antwoordenveloppe terug te sturen. De acceptgiro is verdwenen. U kunt nu uw bijdrage geven via een eenmalige machtiging. Deze geldt voor één jaar. Ingewikkeld? Dat valt wel mee, maar als u vragen of problemen heeft kunt u contact met ons opnemen. Als het nodig is komen we bij u langs.

Het gaat anders maar wat hetzelfde blijft: we hebben uw bijdrage hard nodig om de kerk – in ons geval de Open Kring – in stand te houden. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk, gespreksgroepen, filmavonden of andere activiteiten. Om een plek te houden waar we ons geloof kunnen voeden en kunnen beleven met elkaar. Waar we met activiteiten en bijzondere vieringen elkaar inspireren. Een plek waar iedereen welkom is en waar je je verbonden voelt.

“De kerk helpt mij stil te staan bij waar het echt om gaat. Een moment van rust en bezinning in alle hectiek.”

Geeft u ook voor de kerk van vandaag en de kerk van morgen?

Een hartelijke groet,
André Wagenaar Marskramerstraat 11 tel. 038-4201080
Fred Ridderbos Lisdodde 61 tel. 038-4547845

Meer nieuws

Foto’s Vrijwilligersavond

Op donderdagavond 25 april a.s. was de gezellige vrijwilligersavond van de Open Kring.
We begonnen de avond met een kopje koffie of thee, waarna in groepjes onze kennis over uiteenlopende onderwerpen getest werd. In dit artikel een foto-impressie

Maria viering op 8 mei, bij de Maria Kapel in ‘s-Heerenbroek

Om 19 uur bent U welkom bij de viering bij de kapel, bij Diny en Henk van Dam, Veecaterweg 2.
Muziek en woorden, de voorgangers zijn ds. Nelleke Beimers en pastor Hans Schoorlemmer.
Enkele leden van het Open Kring koor ondersteunen de samenzang.
Koffie en thee na afloop van deze (korte) Open Lucht dienst.
Van Harte Welkom!

Werkbezoek landelijke kerk aan de Classis Overijssel-Flevoland

Donderdag 11 april was het werkbezoek van de landelijke kerk aan de classis Overijssel-Flevoland, o.a. aan de Open Kring. Een verslag van Klaas van der Kamp kunt u lezen via dit nieuwsbericht.