Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Open Kring Stadshagen. Door deze internetsite te raadplegen verklaar je je akkoord met deze disclaimer. Open Kring streeft ernaar je juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan Open Kring niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Open Kring behoudt zich alle rechten voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie, waaronder teksten, logo’s en foto’s.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze internetsite of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en regelgeving met betrekking tot publicatie. Het is dan ook niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Open Kring.

Wij proberen je toestemming te krijgen voor het plaatsen van foto’s. Soms lukt dat niet.
Heb je bezwaar tegen de plaatsing van een specifieke foto? Meld dit bij webmaster@openkring.nl.