Vrijwilligers gezocht

nieuws
Als Open Kring zijn we nog met SPOED op zoek naar:

  • Een preekvoorziener/ster: Diegene zorgt ervoor dat het preekrooster ingevuld wordt. Info via preekvoorziening@openkring.nl
  • Een coördinator voor de doordeweekse diensten: in geval van begrafenis of bruiloft gastheren/vrouwen regelen. Hier is een draaiboek voor.
  • Een diaken met als kerntaak Armoede in de wijk en contactpersoon WIJZ

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Miranda Landsman (scriba) via scriba@openkring.nl  of 038-4201876.

Meer nieuws

Gemeentebijeenkomst, zondag 16 april over de toekomst van de Open Kring

In januari en februari heeft de Algemene Kerkenraad (AK) van de  Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) ons geïnformeerd over de financiële verwachtingen voor de komende jaren t/m 2030. De tekorten gaan dan  oplopen. Gelukkig niet acuut, we hebben de tijd (de luxe) om hierop te kunnen reageren.  We willen daarom met u/jullie in gesprek over de…

nieuws

Gebruiksplan kerkgebouw Open Kring

In verband met de huidige coronamaatregelen heeft de wijkkerkenraad van De Open Kring een gebruiksplan voor het kerkgebouw opgesteld. Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan zijn opgesteld. Het gebruiksplan vindt u hier: Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare…

nieuws

Kunstexpositie Zwolle-West

Inleiding Zondag 31 oktober 2021 vierden de Stinskerk en de Open Kring, cluster West in de Protestantse Gemeente Zwolle, in de Stinskerk samen de eredienst. Het was die zondag Bijbelzondag. Onder andere de Bijbel is wat beide gemeentes bindt. Ook is de Bijbel al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunst. Zo ontstond het idee om gemeenteleden…

Kom ook naar het Open Kring Koor Concert op woensdagavond 27 september!