Open Kring is een Groene Kerk

“Van de vrede blijf je dromen,
van een wereld in het groen”

Lied 221:1 (Uit Geroepen om te zingen)

Op zondag 29e januari wordt, na de dienst, het bordje Groene Kerk onthuld. Dit komt te hangen bij de voordeur van de Open Kring.

De Open Kring heeft nu al een tijdje een werkgroep Groene Kerk, die diverse activiteiten heeft uitgezet. Met het bordje willen we naar elkaar toe uitspreken dat we graag bewust zorg willen dragen voor de Schepping, klimaat, gerechtigheid, duurzaamheid e.a. Dat we daarin elkaar ook helpen, stimuleren en samen zoeken naar mogelijkheden, uit dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft.

Werkgroep Groene Kerk Open Kring: groenekerk@openkring.nl

Meer nieuws

nieuws

Afscheid ds. Nelleke Beimers

Op zondag 4 december nam ds. Nelleke Beimers afscheid van de Open Kring. In een feestelijke dienst vierden we de tweede zondag van Advent. En Nelleke ging daar voor het laatst in voor als predikant van de Open Kring. 20 Jaar is zij in de Open Kring predikant geweest. Met dankbaarheid en waardering kijkt de…

nieuws

Gebruiksplan kerkgebouw Open Kring

In verband met de huidige coronamaatregelen heeft de wijkkerkenraad van De Open Kring een gebruiksplan voor het kerkgebouw opgesteld. Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan zijn opgesteld. Het gebruiksplan vindt u hier: Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare…

Verslag gemeenteavond 9 juni

Op donderdag 9 juni was er een gemeenteavond voor de gemeenteleden van de Open Kring. Verschillende onderwerpen werden deze avond besproken, ondermeer de samenwerking met de Stinskerk, de resultaten van actie Kerkbalan, taakdragerschap binnen de Open Kring en de toekomst van het wijkblad. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over een aantal vragen. Hieronder…