Opbrengst Fancy fair – diaconaal project

nieuws
Op 11 november is de fancy fair gehouden. De opbrengst van de fancy fair is: € 700. Daarmee is er tot nu toe via acties, giften en collectes bijna € 2700 ingezameld voor het diaconaal project, een project in Namibië van stichting Suva Nawa.
Hartelijk dank aan allen die de fancy fair tot een succes hebben gemaakt: de makers van cake, soep en zelfgemaakte spullen, de helpers in de keuken, bij de spelletjes, met het maken van lampionnen, bij het schminken, bij de verkoopkraampjes, onze talenten: twee pianisten en een zanger, en natuurlijk ook alle bezoekers!

Voor degene die er niet bij konden zijn: u kunt nog een bijdrage geven via bankrekeningnummer NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring o.v.v. Suva Nawa.

De diaconie

Meer nieuws

nieuws

Sterfdag Dietrich Bonhoeffer

Vandaag, donderdag 9 april, is het precies 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer stierf aan de galg in het concentratiekamp Flossenbürg, 39 jaar jong. Het bekendste gedicht dat hij heeft nagelaten is ‘Von guten Mächten’. We vinden deze terug in het Nieuwe Liedboek, Lied 511. Vier coupletten hieruit zingen wij op Paasmorgen. Pasen, het feest…

nieuws

Foto’s Welkomzondag 2016

Een impressie van de Welkomzondag op 18 sept 2016. In onderstaande link vindt u alle foto’s in Dropbox. Deze foto’s zijn downloadbaar. Bekijk hier nog meer foto’s in Dropbox De foto’s zijn gemaakt door Hans van Eerbeek. Een bijzonder overzicht van deelnemers en activiteiten. Veel kijkplezier.

Verslag gemeenteavond 9 juni

Op donderdag 9 juni was er een gemeenteavond voor de gemeenteleden van de Open Kring. Verschillende onderwerpen werden deze avond besproken, ondermeer de samenwerking met de Stinskerk, de resultaten van actie Kerkbalan, taakdragerschap binnen de Open Kring en de toekomst van het wijkblad. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over een aantal vragen. Hieronder…