Zondag 11 juni 2023 Open Kring 25 jaar!

Op zondag 11 juni a.s. willen we vieren dat de Open Kring 25 jaar bestaat. Hoe gaan we dit doen:

  • 09.30 uur viering met ds. Cor Baljeu;
  • 10.30 – 12.00 uur koffiedrinken met wat lekkers.
    Wie wil er bakken? U kunt zich opgeven via de mail 25jaar@openkring.nl of via intekenlijsten die in de hal liggen.
    Tijdens het koffiedrinken is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en kunt u rondlopen, foto’s bekijken van de afgelopen jaren en zal er een DVD te zien zijn van de opening van de Open Kring.
  • 12.15 – 13.30 uur Lunch met soep en broodjes.
    Graag opgeven als u aan de lunch wilt deelnemen. Dit kan via de mail 25jaar@openkring.nl (graag uiterlijk woensdag 7 juni) of via de intekenlijsten die in de hal liggen.
  • Om 13.30 uur gaan we deze morgen afsluiten en hopen we dat het een morgen is geweest van herinneringen delen en ontmoeten.

Het zou erg fijn zijn als er veel mensen die lid zijn van de Open Kring of geweest zijn op deze zondag erbij zouden zijn. Vertel het verder in uw omgeving.

Over de dienst op zondag 11 juni
Een mooie zondag om een jubileumfeest te houden. Terugblikken vanuit het heden van waaruit we kijken naar de toekomst. Zoals zo mooi verwoord door Lied 704: 3b: ‘Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.’ In de eredienst krijgt het jubileum kleur door de bijdragen van ds. Nelleke Beimers, ds. Ale Pietersma en ds. Margo Jonker aan de liturgie, de predikanten die in het verleden de Open Kring hebben gediend. Zij verzorgen deze zondag gebeden en de evangelielezing. Een bijzondere lezing: Mattheüs 12: 46-50, dezelfde lezing als bij de eerste dienst van de Open Kring, zondag 5 oktober 1997 in het Anker, Westenholte.

Welkom!

Meer nieuws

Eierenverkoopactie Diaconie tijdens vastentijd

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs,werkloosheid, armoede en geweld  ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese jeugd,- elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners…

nieuws

31 december Oudejaarsavond, 19.30 uur (Stinskerk)

Ds. Gerlof van Rheenen gaat voor in de gezamenlijke Oudejaarsdienst vanuit de Stinskerk. Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist van de Stinskerk. Liturgie

nieuws

Vrede op aarde, Kerst 2018

De nadering tussen de wereld en de kerk is het sterkst met Kerst. Kerst wordt vrijwel overal gevierd. De muziek, die het winkelend publiek een gezellige en knusse sfeer biedt, wordt in winkelcentra gedurende adventstijd gedomineerd door Kerstmelodieën. Weliswaar niet altijd de liederen die direct naar het Kerstevangelie verwijzen, zoals ‘Jingle bells’ en ‘Rudolph the…