Goede of stille week in de Open Kring

Zondag 10 april, 09.30 uur, voorganger ds. Cor Baljeu. Het is Palmpasen. Kinderen maken de dienst uit en gaan de dienst uit. We bewonderen hun Palmpasenstokken en zien hen op een gegeven moment door de melkglazen deuren vertrekken naar het Zonnehuis. Daar zullen ze bewoners van een straat/enkele straten verrassen met deze stokken. Nemen ze een traktatie mee? Op het moment dat de kinderen vertrekken, verandert het Hosanna in de stilte van de Stille week, het vrolijke rood gaat over in het sombere paars. Overigens wordt er na de dienst getrakteerd bij de koffie: april is de maand dat het gebouw van de Open Kring al 15 jaar aan de Hofstedestraat open is.

Maandag 11 april, 19.30 uur, voorganger ds. Cor Baljeu, een Vesper in de Open Kring. Kruiswoorden vanuit het evangelie naar Johannes zullen klinke. We zoeken de stilte op.

Dinsdag 12 en woensdag 13 april, 19.30 uur, Vespers in de Stinskerk.

Witte donderdag 14 april, 19.30 uur, zal ds. Bert Aalbers, lid van de gemeente, voorgaan.

Goede vrijdag 15 april, 19.30 uur, voorganger ds. Cor Baljeu. De kaars wordt gedoofd…

Stille zaterdag 16 april, 21.30 uur, voorganger ds. Cor Baljeu. Alles komt samen. Doopgedachtenis en Maaltijd van de Heer. Namen van hen die tussen stille zaterdag 3 april 2021 en vandaag gedoopt zijn, worden genoemd. Ouders ontvangen de doopbrief voor hun kinderen. Het licht keert terug.

Paasochtend 17 april, 09.30 uur, voorganger ds. Cor Baljeu. We vieren de opstanding van de Heer! Hij is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan! Er is weer ruimte voor de lofzang! Een feestelijke dienst met medewerking van het Open Kring koor.

Meer nieuws

nieuws

Feestelijke intrededienst ds. Cor Baljeu

Op 30 oktober 2018 werd ds. Cor Baljeu in een feestelijke dienst bevestigd door ds. Fulco Timmers uit Rotterdam, wijk Ommoord-Zevenkamp. Hier een impressie van de dienst. (foto’s van Hans van Eerbeek) [cycloneslider id=”intrededienst-ds-cor-baljeu”]

Verslag gemeenteavond 9 juni

Op donderdag 9 juni was er een gemeenteavond voor de gemeenteleden van de Open Kring. Verschillende onderwerpen werden deze avond besproken, ondermeer de samenwerking met de Stinskerk, de resultaten van actie Kerkbalan, taakdragerschap binnen de Open Kring en de toekomst van het wijkblad. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over een aantal vragen. Hieronder…

Gemeentebijeenkomst, zondag 16 april over de toekomst van de Open Kring

In januari en februari heeft de Algemene Kerkenraad (AK) van de  Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) ons geïnformeerd over de financiële verwachtingen voor de komende jaren t/m 2030. De tekorten gaan dan  oplopen. Gelukkig niet acuut, we hebben de tijd (de luxe) om hierop te kunnen reageren.  We willen daarom met u/jullie in gesprek over de…