16 oktober Wereldvoedseldag, samen delen

Fijn dat we samen de maaltijd van de Heer konden vieren op deze zondag. We zijn uitgedaagd om op onze eigen wijze mee te werken aan de betere verdeling van voedsel.

Het filmpje van Kerkinactie kunt u zelf nog terugkijken:  https://vimeo.com/731629096 . De avondmaalscollecte voor de actie “stop honger in Oost-Afrika”, digitaal via https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html of via Kerkinactie NL89 ABNA 0457 457 457 vermelding: “Stop honger in Oost-Afrika”.

Mocht u de Voedselbank nog willen ondersteunen met een gift: NL56 INGB 0001 4861 19

De tekst van het gedicht dat voorgedragen werd volgt hieronder:

In wie wil God wonen?
wie van waarheid willen leven
wie gerechtigheid volgen
wie openstaat voor eenvoud
wie een weg vindt om te hopen
deze mens laat het kwade niet toe
hij staat niet boven een ander
hij neemt geen geschenken aan
geld heeft hem niet in de macht
zijn koers is de Weg van God
daar leert hij een gast te zijn
hij mag de aarde be-he-ren

n.a.v. Psalm 15 door Siebren van der Zee Reacties en vragen: groenekerk@openkring.nl of 038-4202809

Meer nieuws

nieuws

Foto impressie Startzondag 2023

Na de voorbereidingen die voor de zomervakantie al begonnen, konden we afgelopen zondag gezamenlijk een ochtend met elkaar organiseren, in het gebouw van de Stinkerk. Begon de ochtend met regen, toch kwamen velen, voor het hele programma, of alleen de viering. We zijn heel dankbaar voor de opkomst. Ook de opzet, eerst koffie, daarna verschillende…

nieuws

Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag, 09.30 uur, Kerkdienst (digitaal)

Welkom in deze dienst! De kerkdienst begint om 09.30. In verband met de lockdown is het helaas niet mogelijk om de dienst fysiek bij te wonen. Voorganger ds. Cor Baljeu, organist Johan Hardeman, pianist Martin van Heerde, bugel en trompet Jeroen van Huzen, zangdoor (leden) Open Kring Koor o.l.v. Jannet Loode, en zanggroep door Annemarie…

Eierenverkoopactie Diaconie tijdens vastentijd

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs,werkloosheid, armoede en geweld  ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese jeugd,- elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners…